web analytics

Om BMI

Vad är BMI?

BMI (Body Mass Index) är ett mått som används för att räkna ut en persons eventuella över- eller undervikt. Med hjälp av BMI mäter man förhållandet mellan längd och vikt för att ta reda på om personen klassas som underviktig, normalviktig, överviktig eller med fetma. Det är en beprövad metod som bland annat används av WHO (Världshälsoorganisationen) och vården för att definiera fetma och övervikt. Dock ska BMI ses som en riktlinje och man bör ha i åtanke att BMI inte är ett exakt mått och att alla människor har olika förutsättningar och är byggda på olika sätt.​

Hur räknar man BMI?

BMI (Body Mass Index) tar inte hänsyn till ålder, kön eller kroppsbyggnad. BMI bör bara användas på vuxna, inte på barn. Muskler väger mer än fett vilket gör att personer som tränar mycket och är muskelösa kan få ett BMI på 26 utan att vara överviktiga.

BMI över 40 = extrem fetma
BMI 35-40 = svår fetma
BMI 30-35 = fetma
BMI 25-30 = övervikt
BMI 20-25 = normalvikt
BMI under 20 = undervikt

Räkna ut BMI så här:
  1. Väg dig och skriv upp din vikt i kilo.
  2. Mät dig och skriv upp din vikt i meter.
  3. Multiplicera din längd i meter med din längd i meter. Dividera din vikt med det talet. Till exempel: 60 kg / 1,60 m X 1,60 m = BMI 23,4 = normalvikt ​
BMI Formel: Vikt (kg) / [Längd (cm) x Längd (cm)]
 
Om det känns krångligt att räkna ut ditt BMI med hjälp av ovanstående formel kan du istället använda en BMI-kalkylator för att räkna ut din BMI.

 

Risker med högt BMI är att det kan leda till följande sjukdomar:
Högt blodtryck
Hjärtkärlsjukdom
Diabetes
Artros
Cancer

Har du ett högt BMI så läs vidare om några av de dieter vi presenterar eller ta del av de tips och råd om kost och träning vi har här på hemsidan.