web analytics

Gastric bypass operation

Om Gastric bypass

Gastric bypass är i dag den äldsta och vanligaste magsäcksoperationen och många tappar upp mot 75 procent av sin övervikt inom ett år. Här kan du läsa mer om Gastric bypass operation och få svar på de vanligaste frågorna.

Vad är Gastric bypass?

Gastric bypass, eller magsäcksoperation, som det också kallas är ett ingrepp som hjälper överviktiga att gå ner i vikt. Vid en operation opereras en stor del av magsäcken bort för att begränsa volymen på magsäcken och för att minska födoupptaget. Läs mer om Gastric bypass och fetmaoperationer på 1177.se.

Hur går en Gastric bypass till?

Vid en Gastric bypass kopplas en stor del av magsäcken och en bit av tunntarmen bort. Det som återstår av magsäcken görs om till en liten säck som kopplas ihop med resten av tunntarmen. Resultatet av detta blir att magsäcken rymmer 20–30 milliliter istället för 1,5 liter. Detta innebär att maten snabbare når tunntarmen och att man upplever mättnadskänsla snabbare.

Vem får göra Gastric bypass operation?

Det är inte vem som helst som får göra en Gastric bypass operation eftersom det finns vissa kriterier som måste uppfyllas:

 • Du måste ha fyllt 18 år
 • Du måste ha ett BMI som är över 30 och klassas som fetma. Här kan du räkna ut ditt BMI.
 • Du måste själv försökt gå ner i vikt, till exempel genom diet och träning.
 • Du måste vara villig att förändra dina kost- och levnadsvanor.

Att göra en Gastric bypass operation är ett stort livsbeslut och då rekommenderar vi dig att du vänder dig till en specialistklinik. De kan hjälpa dig hela vägen från vägledning och konsultation inför en eventuell operation, till efter utförd operation.

Hur går man tillväga för att få en Gastric bypass?

Uppfyller du kriterierna som vi nämnde ovan kan du vända dig till din vårdcentral och be om en remiss. På så sätt kan du en Gastric bypass gratis, då den betalas av Landstinget.

Kan man få komplikationer?

Ja, även om risken är liten kan du drabbas av komplikationer precis som vid alla typer av ingrepp.

Exempel på komplikationer är:

 • Läckage
 • Blödning
 • Blodproppar
 • Infektion
 • Tarmvred

Innan du bestämmer dig för att genomföra en operation bör du vara medveten om att alla ingrepp kommer med risker, oberoende av vad för typ av operation det gäller.

Vad kostar en Gastric bypass operation?

Priserna kan variera något mellan olika kliniker och beroende på i vilken stad du tänkt utföra ingreppet. Men du får nog räkna med att få betala omkring 80 000 kronor. I dag är det dock många kliniker som erbjuder delbetalning, vilket kan vara ett bra alternativ om man inte har haft möjlighet att spara ihop till en operation.

 Vem får inte göra en operation?

Du får inte göra en operation om du till exempel:

 • Har medicinska eller psykologiska besvär som kan påverka operationen eller narkosen
 • Har nyligen fått en stroke eller hjärtsjukdom
 • Har andra sjukdomar som kan öka riskerna med en operation
 • Har ett narkotika- eller alkoholmissbruk
 • Är gravid

Olika typer av magsäcksoperationer

Förutom Gastric bypass finns det även en annan vanlig metod som används vid magsäcksoperation: Gastric sleeve. Läs mer om ingreppet genom att följa länken.